IV LFA/TRSJ
Lokalforsvarsafsnit 4 ved Totalforsvarsregion Sjælland

[Kontakt]    [Links]   [Nijmegen hold 2014]   [Om IV LFA/TRSJ]   senest opdateret 14. december 2015


 

Velkommen til IV Lokalforsvarsafsnit / Totalforsvarsregion Sjælland

Peter Engelsted JonasenIV Lokalforsvarsafsnit er en operative føringsstab på bataljonsniveau for Totalforsvarsregion Sjælland og fungerer som dispositionsenhed ved føring af sammensatte enheder fra Totalforsvarsstyrken, Hjemmeværnet, 1. og 2. Brigade og landbaserede enheder af Flyvevåbnet og Søværnet.

Lokalforsvarsafsnittene opstiller og uddanner desuden en række føringskadrer til såkaldte Totalforsvarskompagnier. Kompagnierne er opbygget som lette infanterikompagnier af en fast kadre af officerer og befalingsmænd af reserven, der kan gennemføre en eventuel indkaldelse af totalforsvarsstyrken og efterfølgende føre kompagnierne.

Vi søger løbende stabsofficerer og ADBM inden for stabsområderne S1-S4 samt i kompagnierne som KC, NK, KDOBM, DF, NKDEL og GF - alt sammen som personel af reserven (klik her).

Velkommen hos os.

Peter Topp Engelsted Jonasen
Oberstløjtnant af reserven / Chef for IV Lokalforsvarsafsnit

 

 

 

WWW.LFA4.DK