IV LFA/LRGNE
IV Lokalforsvarsafsnit ved Landsdelsregion Øst

senest opdateret 30. juni 2017


 

Peter Engelsted JonasenIV Lokalforsvarsafsnit var indtil udgangen af juni måned 2017 er en operative føringsstab på bataljonsniveau for Landsdelsregion Øst og fungerede som dispositionsenhed ved føring af sammensatte enheder fra Totalforsvarsstyrken og Hjemmeværnet.

Lokalforsvarsafsnittet opstillede og uddannede desuden en række føringskadrer til såkaldte Totalforsvarskompagnier. Kompagnierne er opbygget som lette infanterikompagnier af en fast kadre af officerer og befalingsmænd af reserven, der kan gennemføre en eventuel indkaldelse af totalforsvarsstyrken og efterfølgende føre kompagnierne.

Pr. 1. juli 2017 er personellet af reserven fra IV LFA reorganiseret og indgår i stabene ved I og II LFA, ved Hærhjemmeværnsdistrikterne og i staben ved Landsdelsregion Øst.

Hvis du har en baggrund fra hæren som befalingsmand eller officer og er interesseret i at indgå i forsvarets reserve, er du velkommen til at kontakte mig på 171471@hjv.dk eller søge en opslået stilling på www.jobiforsvaret.dk (se under militære stillinger - reserve)

Peter Topp Engelsted Jonasen
Oberstløjtnant af reserven / tidl. Chef for IV Lokalforsvarsafsnit

 

 

WWW.LFA4.DK